Öppet API


sync-illustration1sync-illustration2sync-illustration3

Öppet API

Vi på DdD vill hjälpa dig att driva din affärsverksamhet på ett så enkelt och smidigt sätt som möjligt. Därför har vi i DdD:s lösning för detaljhandeln utvecklat och implementerat ett ”öppet API” som ska göra det så enkelt som möjligt att integrera vår lösning med andra IT-system.

Beroende på vilket annat IT-system du vill integrera med DdD:s lösning har vi utvecklat olika integreringspaket som säkerställer en smidig och snabb tvåvägskommunikation mellan de enskilda lösningarna. Integreringspaketen är:
- Kund- / Lojalitetsklubb
- Finans (försäljning)
- ERP (försäljning och lager)
- Webb (E-handel)

Kund-/lojalitetsklubbsintegrering

Har du eller vill du implementera en kund-/lojalitetsklubb och synkronisera dina kunders data från kassaapparaten och till lojalitetssystemet? Vi har utarbetat ett integreringsspaket särskilt för detta.
Med kund- och lojalitetsintegreringen kan du definiera följande:

Transaktioner
Du får tillgång till alla transaktioner för en given dag för en given butik. Du får också tillgång till försäljningsinformation tillsammans med produktinformation som kan synkroniseras med ett eget kundklubbs-/lojalitetsprogram.

Transaktioner för en given kund
Du får tillgång till alla transaktioner för en given kund så att det går att se kundens köphistorik. All produktinformation visas också och synkroniseras med ett eget kundklubbs-/lojalitetsprogram.

Knappa in kundinformation direkt i DdD POS
Det är möjligt att knappa in kundinformation direkt i DdD POS (via DdD:s egen kundklubbsportal). På så sätt kan du lagra information om kundernas köp i en fysisk butik

Synkronisera kunddata
Du kan synkronisera kunddata med ett eget kundklubbs-/lojalitetsprogram så att du får en samlad översikt över lojala kunder i butiken och kan göra statistik på basdata, köp etc., så länge kundklubbsprogrammet medger detta.

Finansintegrering (försäljning)

Med integreringspaketet för finans kan du importera alla försäljningsdata från DdD-systemet till ditt eget finansprogram för ytterligare analys och rapportering. Försäljningsdatan tillhandahålls i form av rådata och du kan definiera följande:

Transaktioner
Alla transaktioner för en given dag och en given butik kan exporteras till finansprogramet.

Löpande transaktioner
Med löpande transaktioner kan du välja att bara se de transaktioner som är gjorda sedan den senaste förfrågan. Definiera transaktionstyp och transaktionsnummer för din senast mottagna transaktion så kommer de transaktioner som har gjorts efter det inknappade senaste transaktionsnumret visas i finansprogramet.

ERP-integrering (försäljning och lager)

Om du vill synkronisera data från DdD-systemet till ditt eget ERP-system, kan du använda försäljningsservice- och lagerserviceAPI:et. Det ger dig möjlilghet till följande:

Import av varuartiklar i DdD Back office
Alla varuartiklar importeras i DdD Back office. Om artikelnumret redan finns uppdateras artikeln. Om det inte finns, registreras automatiskt en ny.

Transaktioner
Alla transaktioner för en given dag och en given butik kan exporteras till finansprogramet.

Löpande transaktioner
Med löpande transaktioner kan du välja att bara se de transaktioner som är gjorda sedan den senaste förfrågan. Definiera transaktionstyp och transaktionsnummer för din senast mottagna transaktion så kommer de transaktioner som har gjorts efter det inknappade senaste transaktionsnumret visas i finansprogramet.

Nyckeltal
API:et ger dig också möjlighet att se fördefinierade nyckeltal, som:

- Antal kunder (per dag/butik)
- Antal sålda enheter (per dag/butik)
- Antal personer som besöker din butik (per dag/butik) (kräver installerad kundräknare)
- Omsättning (per dag/butik)
- Antal returneringar (per dag/butik)
- Rabattmängd (per dag/butik)
- Vad man tjänat (per dag/butik)
- Kassadifferens vid kassabokföring (per dag/butik)

Integrering med webbutik

Med en webbutiksintegrering kan du sammanlänka alla data från webbutiken och den fysiska butiken i ett enda system. Mer specifikt ger dig webbutiks-API:et möjlighet till följande:

Import av varuartiklar i DdD Back office
Alla varuartiklar importeras i DdD Back office. Om artikelnumret redan finns uppdateras artikeln. Om det inte finns, registreras automatiskt en ny.

Ett enda lager
Du kan, i och med synkronisering av webbutik och DdD-system, arbeta med ett enda lager som uppdateras i realtid.

Lägga ordrar i DdD systemet
Ordrarna överförs automatiskt till DdD-systemet så att lagret uppdateras när ordern är genomförd. Dessutom kan du hämta detaljerade rapporter på all försäljning direkt i DdD Back office.

Vill du veta mer om möjligheterna till integrering är du välkommen att kontakta oss på telefonnr. 70 22 30 10 eller via detta kontaktformulär.