DdD Report

DdD Report – Business Intelligence till din affärsverksamhet

DdD Report är DdD:s app för Business Intelligence. Den fungerar som komplement till DdD POS och Back office och ger dig ett professionellt och användarvänligt verktyg för rapportering och analys av nyckeltal för dina butiker.

DdD Report innehåller som standard en lång rad olika rapporter med siffror från kassaapparaten och Back office. Rapporter som vi, med vår långa erfarenhet av att leverera system till detaljhandeln, har utarbetat för att du ska ha ett bra underlag för att utvärdera och planlägga din affärsverksamhet. Men systemet ger dig också möjlighet att skapa nya rapporter med egna definierade nyckeltal.

Att samla, analysera och använda data stärker din konkurrenskraft betydligt. Du kan se hur enskilda varor säljer ända ner på t.ex. storleks- och färgnivå, du kan planera hur mycket personal du behöver i butiken utifrån data om när det är mest folk och försäljning, och du kan utvärdera reklamkampanjer och andra event i butiken.

Varje gång du loggar in på DdD Report får du se en överskådlig översikt över din affärsverksamhets nyckeltal, så att du kan börja analysera dina data direkt.

Användaranpassad rapportering

Med de användardefinierade rapporterna kan du definiera rapporten utifrån:
- Dimensioner
- Underdimensioner
- Nyckeltalsindikatorer

Man kan till och med göra analys av enskilda varor, så att man till exempel kan se vilka varor som säljer bra och vilka som inte gör det.

 

 

 

När du har definierat önskade ramar för din rapport kan den sparas för senare hantering och exporteras till det format du önskar. Du kan också få rapporter skickade till dig automatiskt via e-post eller få automatiska meddelanden om nyckeltal som faller utanför ett närmre definierat intervall. Du kan alltså få löpande uppdatering om resultaten i din verksamhet.

Tabell eller graf

I DdD Report kan du också hämta ett stort antal diagram och grafer på dina data – både aktuella och från tidigare tidsperioder.
Det ger en snabb och heltäckande överblick över resultaten för dina nyckeltal och du bestämmer själv hur grafen ska se ut.

Cloud Computing

Som alla andra appar i DdD är DdD Report molnbaserat. Du kan alltså komma åt dina data när som helst på dygnet.
Det ger dig den optimala friheten att kunna styra din affärsverksamhet samtidigt som dina data är säkrade på virtuella servrar. Du behöver inte själv tänka på backup av dina data eftersom det sker helt automatiskt.

Vill du veta mer om DdD Report?

Då är du mer än välkommen att kontakta oss för en demo.