EDI

EDI i samarbete med Pranke

EDI eller elektroniskt datautbyte med leverantörer kan visa sig vara av avgörande betydelse för verksamhetens resultat – inte minst inom detaljhandeln.

I DdD erbjuder vi också våra kunder möjlighet till EDI. Vi samarbetar idag med Pranke som har över 20 års erfarenhet av eletroniskt datautbyte inom textilbranschen.

I samarbete med Pranke ser vi till att EDI installeras och implementeras i DdD-lösningen. En service som innefattar allt från hosting av eBiss-konverterar-mjukvara till hantering av de dagliga EDI-överföringarna.

Typiska moduler innefattar:

- eBiss server och service check – automatiserat eller manuellt
- EDI hotline (DdD support)
- Informations- och felmeddelanden. Normalt på daglig basis inklusive dokumentation
- EDI-partner-setup och styrning av lokationer
- Möjlighet till att spåra och följa EDI-meddelanden
- Kontinuerlig processoptimering utifrån dokumentation från ovanstående moduler
- Överföring av EDI-meddelanden oberoende av vilket system era partners använder (Mail, AS2, X400 FTP etc.)

Typiska datadokumenttyper som överförs via EDI till modebranschens handelspartners/leverantörer är ordrar, orderbekräftelser, faktorur och varu- och priskataloger. Om man vill kan man också få överfört lager- och försäljningsdata.

Om leverantören stödjer EDI kan varorna vid leverering läggas in direkt i lagersystemet, och prissättning och prismärkning kan göras redan hos leverantören så att varorna kan läggas direkt på hyllan i butiken.

Fördelar med EDI

Att använda EDI ger flera fördelar för den som bedriver affärsverksamhet, både i avseende på resursförbrukning och minimering av risk för fel.

Datan behöver inte knappas in manuellt och heller inte knappas in en gång till hos vare sig leverantör eller i butik. På så sätt spar man både tid och minskar risken för att det blir fel vid inknappningen.

Det blir också mindre arbete med att arkivera, kopiera och ta emot och skicka iväg post eftersom medarbetarna kan istället använda tiden till försäljning och optimering av verksamheten.

När du använder EDI får du dessutom en stramare styrning av lager, produktion och inköp. För standardvaror kan du välja att få en automatisk beställningsbekräftelse inom en passande tidsram eller, under förutsättning att leverantören har tillgång till lager- och försäljningsdata, få en automatisk beställningsbekräftelse på utvalda varor när lagret minskar till en angiven volym.

Sist men inte minst bidrar EDI till bättre information och snabbare rapportering till alla involverade medarbetare och avdelningar på alla nivåer inom företaget – och förstås även till dina EDI-partners.

På längre sikt kan EDI hjälpa till att etablera samarbeten mellan butik och leverantör. Leverantören ser till att hålla varuflödet konstant och i passande volym, samtidigt som de data som leverantören får från butiken ger värdefull information om produktionsvolym.

Datautbyte via EDI kan alltså hjälpa till att minska kostnader för administration, ge högre lageromsättningshastighet, ett försäljningsoptimerat sortiment, reducerat varulager utan att standardvaror eller standardstorlekar blir slutsålda, frigöra personalresurser för betjäning av kunder vilket ger nöjdare kunder, stärka konkurrenskraften och i förlängningen öka butikens vinst.

Kassaflöde, likviditet och bruttovinst förbättras.

Vill du veta mer om möjligheterna att implementera EDI i DdD:s lösning? Kontakta oss då på telefonnr. 70 22 30 10 eller skriv till oss här.