I ett tidigare inlägg fokuserade jag på de mindre detaljhandlarnas möjligheter på sociala medier när det gäller att skapa aktuella, personliga posts.
Det kan de stora kedjorna på goda grunder inte. (I gengäld har de många andra instrument att använda sig av.) Men kedjorna bör ändå titta på möjligheten till personliga relationer/lokala anpassningar – åtminstone om man ska tro vad den internationella revisions- och rådgivningsfirman PWC förutspår om internationella tendenser inom detaljhandeln.

Men innan vi kommer in på personinriktade och lokala anpassningar, som är punkt 3, så ska vi först titta på de 5 internationella tendenserna.

1.    De nya aktörerna inom detaljhandeln är nischorienterade.
Ett exempel på detta är danska Cecilie Villadsen som driver de två webbutikerna americandreams.dk och americanguys.dk på ett framgångsrikt sätt. Cecilies melodi är att bara välja de kläder och tillbehör som passar till hennes koncept som tar utgångspunkt i amerikansk och bohemisk stil.

2.    Butikerna blir mindre
I USA har antalet besökare i butiker sjunkit från 35 miljarder till 17 miljarder från 2009 till 2013. Det har lett till att företagen idag tittar mer på vinst per m2 än på omsättning per m2.

3.    Producenter och stora aktörer inom detaljhandeln försöker skapa en närmre relation till sina kunder
Det gör de dels genom att starta egna butiker/nätbutiker, dels genom att anpassa butikerna och utbudet till lokalområdet. Utöver det, som vi också tidigare har skrivit inlägg om, gäller det att samtidigt fokusera på att skapa upplevelser i butiksmiljön.

4.    Detaljhandlarna och producenterna kommer att ha ett närmre samarbete
Detaljhandlarna och producenterna har förstås samarbetat redan tidigare – men de har ändå på ett eller annat sätt varit varandras konkurrenter. Kedjorna har lanserat egna märken och omvänt har producenterna öppnat konceptbutiker och webbutiker etc. Nu verkar det dock finnas en tendens att detaljhandlarna och producenterna försöker fördjupa sitt samarbete, till exempel genom att dela kunduppgifter, analyser m.m. och samtidigt också försöka effektivisera produktionskedjan till bådas fördel.

5.    Socialt ansvarstagande detaljhandlare kommer att ha en fördel
Enligt PWC:s VD-analys från 2016 tror 52 % av de tillfrågade verkställande direktörerna att kunderna inte bara tittar på priset och egenskaperna när de väljer märke. Sociala och miljörelaterade hänsyn spelar också en viktig roll.

Låt oss nu komma tillbaka till punkt 3, ”Producenter och stora aktörer inom detaljhandeln försöker skapa en närmre relation till sina kunder”. Det är här DdD kan komma in och hjälpa till. Med en lösning från DdD får du möjlighet att analysera din försäljning ända ned på storleks- och variantnivå, vilket gör att du kan göra en lokal anpassning av utbudet. Vad säljer var?

Samsøe & Samsøe, som har varit kund hos DdD i mer än tio år, har stärkt sitt företag just för att de har kunnat analysera data för stilar och storlekar. De får kunskap om kundernas preferenser och kan anpassa sin affärsverksamhet och sitt utbud utifrån detta – även lokalt.

Du kan läsa mer om hur man använder DdD-systemet hos Samsøe & Samsøe här.

5 internationella trender i detaljhandeln

I ett tidigare inlägg fokuserade jag på de mindre detaljhandlarnas möjligheter på sociala medier när det gäller att skapa aktuella, personliga posts.
Det kan de stora kedjorna på goda grunder inte. (I gengäld har de många andra instrument att använda sig av.) Men kedjorna bör ändå titta på möjligheten till personliga relationer/lokala anpassningar – åtminstone om man ska tro vad den internationella revisions- och rådgivningsfirman

Men innan vi kommer in på personinriktade och lokala anpassningar, som är punkt 3, så ska vi först titta på de 5 internationella tendenserna.

1.    De nya aktörerna inom detaljhandeln är nischorienterade.
Ett exempel på detta är danska Cecilie Villadsen som driver de två webbutikerna americandreams.dk och americanguys.dk på ett framgångsrikt sätt. Cecilies melodi är att bara välja de kläder och tillbehör som passar till hennes koncept som tar utgångspunkt i amerikansk och bohemisk stil.

2.    Butikerna blir mindre
I USA har antalet besökare i butiker sjunkit från 35 miljarder till 17 miljarder från 2009 till 2013. Det har lett till att företagen idag tittar mer på vinst per m2 än på omsättning per m2.

3.    Producenter och stora aktörer inom detaljhandeln försöker skapa en närmre relation till sina kunder
Det gör de dels genom att starta egna butiker/nätbutiker, dels genom att anpassa butikerna och utbudet till lokalområdet. Utöver det, som vi också tidigare har skrivit inlägg om, gäller det att samtidigt fokusera på att skapa upplevelser i butiksmiljön.

4.    Detaljhandlarna och producenterna kommer att ha ett närmre samarbete
Detaljhandlarna och producenterna har förstås samarbetat redan tidigare – men de har ändå på ett eller annat sätt varit varandras konkurrenter. Kedjorna har lanserat egna märken och omvänt har producenterna öppnat konceptbutiker och webbutiker etc. Nu verkar det dock finnas en tendens att detaljhandlarna och producenterna försöker fördjupa sitt samarbete, till exempel genom att dela kunduppgifter, analyser m.m. och samtidigt också försöka effektivisera produktionskedjan till bådas fördel.

5.    Socialt ansvarstagande detaljhandlare kommer att ha en fördel
Enligt PWC:s VD-analys från 2016 tror 52 % av de tillfrågade verkställande direktörerna att kunderna inte bara tittar på priset och egenskaperna när de väljer märke. Sociala och miljörelaterade hänsyn spelar också en viktig roll.

Låt oss nu komma tillbaka till punkt 3, ”Producenter och stora aktörer inom detaljhandeln försöker skapa en närmre relation till sina kunder”. Det är här DdD kan komma in och hjälpa till. Med enår du möjlighet att analysera din försäljning ända ned på storleks- och variantnivå, vilket gör att du kan göra en lokal anpassning av utbudet. Vad säljer var?

Samsøe & Samsøe, som har varit kund hos DdD i mer än tio år, har stärkt sitt företag just för att de har kunnat analysera data för stilar och storlekar. De får kunskap om kundernas preferenser och kan anpassa sin affärsverksamhet och sitt utbud utifrån detta – även lokalt.