För att hantera DdD POS har vi utvecklat DdD Admin, där du kan uppdatera en eller flera DdD kassaapparater centralt. DdD Admin är precis som våra andra program molnbaserat, vilket gör att du kommer åt programmet när som helst och var som helst.

Med DdD Admin kan du:

– Utforma kvitton. Bestäm vilken text som ska stå överst och nederst på kvittot samt vilken information om varorna som ska visas.
– Skapa olika texter beroende på vilken vara som säljs. Du kan bestämma vad som ska stå på era presentkort, tillgodokvitton och byteskvitton.
– Registrera butikspersonal. Du kan lägga in namn, deras behörigheter och språkval i kassan.
– Hantera knappar. Du kan välja olika färger på knapparna, t.ex. att knappen för returvaror ska vara röd. Det gör att den sticker ut bland de andra knapparna så att det går lättare och snabbare att expediera.
– Uppdatera olika funktioner, t.ex. valuta, internetgenvägar och sökparametrar.
– Hantera flytt av varor. Bestäm vilka butiker som varorna kan flyttas till eller från.
– Ladda upp bilder till kassan.

Om du har flera kassor kan du med fördel ställa in en kassa först och sedan använda den som mall för de andra. Funktionerna på den första kassan kan då kopieras till de andra kassorna.

Genom att hantera alla kassor från ett centralt ställe minimerar du risken för fel. Du kan också vara säker på att kvittotexterna är likadana och att butikspersonalens rättigheter är korrekt definierade. Sist men inte minst innebär det mindre arbete eftersom samma procedur inte behöver upprepas för alla aktiva kassaapparater.

Huvudmenyn i DdD Admin

När du loggar in på DdD Admin måste du välja vilken kassa du vill gå in på. Det är också här du väljer om kassan ska fungera som mall för de andra kassorna.

När du har valt kassa och klickar vidare kommer du till kassans huvudmeny där du på första bilden får se en bild med en grafisk översikt över:

– Kassans temperatur. Här kan du se om kassans temperatur är för hög. Det kan i så fall bero på att det ligger ett klädesplagg i vägen för fläkten så att maskinen inte kan göra sig av med värmen. Om det inte är fallet eller om maskinen inte svalnar när plagget är borttaget, bör man kontakta DdD:s teknikavdelning.
– Hur stor del av hårddisken som är upptagen. Du kan se hur mycket plats du har kvar på hårddisken. Du kommer aldrig få problem med att hårddisken blir full förutom om du väljer att lagra lokala program eller filer. Vi avråder dock från detta eftersom nedladdning av program och filer kan påverka hur väl kassan fungerar.
– Om det finns ett aktivt antivirusprogram installerat på kassan. En knapp lyser rött om det inte finns något antivirusprogram eller om det inte fungerar, till exempel p.g.a. bristande uppdatering.
– Hur länge kassan har varit på.

Via DdD Admin kan du hantera alla kassans funktioner centralt samt få en överblick över apparatens status.

Vil du vide mere

Vill du veta mer om DdD Admin?

Kontakta oss för en demo. Du är också välkommen att gå in på vår E-learning modul om DdD Admin och få en översikt över alla funktioner.