Ecco Holst A/S

Med DdD POS-lösningen har Ecco Holst A/S skaffat sig ett värdefullt ledningsverktyg

2007 valde Holst Shops A/S DdD:s POS-lösning till sina sex butiker. Sedan dess har Holst Shops blivit en del av Eccos företagsgrupp (som ECCO HOLST A/S) och företaget har vuxit och omfattar nu elva Ecco-butiker på Jylland och Fyn – och DdD:s detaljhandelssystem har vuxit med dem.

”Att öppna nya butiker och installera kassasystem från DdD är en smidig och enkel process. Vi förbereder butikerna så mycket vi kan innan en av DdD:s konsulter kommer på besök för att lägga sista handen vid det hela och utbilda medarbetarna i hur de använder systemet. Denna process går väldigt smidigt och själva installationen är så enkel att vi utan tvekan själva skulle kunna göra den om vi ville”, säger Lars Hansen, vd på Ecco Holst A/S.

Och Lars Hansen fortsätter: ”Dessutom är kassaregistren lätta att orientera sig i – vilket var ytterligare ett skäl till vårt beslut att välja DdD:s system från början. Nya medarbetare kan utbildas snabbt och det gör det enkelt för systemet att växa i takt med vårt företag.”

DdD Back Office och DdD Report har blivit viktiga ledningsverktyg.

Sedan 2007 har Back Office-komponenten i DdD:s detaljhandelssystem utgjort grunden för lagerstyrningen. Statistik från DdD Back Office och DdD Report är viktiga ledningsverktyg inom Ecco Holst A/S.

”Rapporteringskomponenterna i Back Office och DdD Report ger oss all information vi behöver. De data vi extraherar ger oss grunden för våra ledningsbeslut,” förklarar Lars Hansen.

Ecco Holst A/S kan få ut statistik gällande all information man har behov av. Till exempel har man i butikerna installerat kundräknare som är integrerade med Back Office för automatiserad dataöverföring. På så vis är det möjligt att få statistik som antal enheter per försäljningsställe.
Back Office genererar automatiskt rapporter vid förbestämda intervall baserat på nyckeltal definierade av Ecco Holst A/S, och det är mot bakgrund av dessa data som Lars Hansen och hans kollegor i ledningen fattar sina beslut om affärsverksamheten.

Integration med andra system och EDI i en takt som passar Ecco Holst A/S.

Sedan Ecco Holst A/S har blivit en del i Eccos företagsgrupp, har EDI implementerats i detaljhandelssystemet. Detta har möjliggjort automatisk överföring av data som beställningar och orderbekräftelser och resulterat i lägre administrativa kostnader tack vare minskat behov av manuell datainmatning.

Med inbyggt öppet API har Ecco Holst A/S även möjlighet att integrera DdD-systemet med webbutiken och ekonomisystemet. Detta medger synkronisering av alla data, till exempel lagerbehållning, något som Lars Hansen ser fram emot. ”Men det är fantastiskt att vi kan implementera det i en takt som passar oss”, sammanfattar Lars Hansen.


Chat with us x