Samsøe & Samsøe

Samsøe & Samsøe har använt POS-lösningar från DdD Retail i mer än 10 år. Under samma period har företaget vuxit till att bli en ledande detaljhandelskedja i Danmark och har nyligen etablerat sig i både Sverige och Norge.

Ekonomin i en klädkedja är nära kopplad till kedjans möjligheter att kunna kontrollera och styra viktiga områden som:

  • Kundernas efterfrågan
  • Flödet av varor och kunder genom butiken
  • Anpassning av lager
  • Planering av personal

När man som Samsøe & Samsøe dessutom själv tillverkar produkter, säljer varor som grossist, leder andra tillverkares produkter, expanderar nationellt och internationellt och driver webbutik, så finns det många faktorer som måste samspela.

Vad säljer var?

Samsøe & Samsøe registrerar sina varor i DdD Retails POS-lösning. Det innebär att de enkelt kan följa vad som säljer var, både när det gäller stilar och storlekar. Kompletterat med DdD Retails kundräknare vet de exakt hur många som kommer in i butiken och hur många som köper. Med denna kunskap kan de bättre styra bemanningen och identifiera om det finns en missanpassning mellan kunder och varusortiment, så att de kan agera därefter.

Inga butiker är lika varandra

Samsøe & Samsøes butiker är spridda över köpcentrum och gator. Dessutom har de egna avdelningar i storvaruhus som Magasin. Data från POS-lösningen gör att de kan skräddarsy utbudet, så att det på bästa sätt matchar de aktuella kundgrupperna.

POS-lösningen är också central när Samsøe & Samsøe öppnar nya butiker. Här skapar lösningen viktig och aktuell information om kundernas preferenser och beteenden, så att man kan ändra och anpassa vid behov.

Integration med övriga affärssystem

Data från POS-lösningen integreras med flera av Samsøe & Samsøes övriga IT-system. Det bidrar till att säkerställa att företaget kan fatta rätt beslut tidigt och på bästa grundval. Det betyder mycket för ett expanderande företag. Ju bättre drift, desto mindre svinn och starkare ställning uppnår företaget.

Samsøe & Samsøe är ett bra exempel på hur man kan stärka sin verksamhet genom att utnyttja möjligheterna i POS-lösningen. De får en bättre förståelse för sina kunder och deras preferenser, och utifrån denna ram vet de exakt vad kunderna vill ha. Med integrationen med andra centrala affärssystem optimeras produktionen och driften och Samsøe & Samsøe kan skörda alla fördelar av sin ”cross channel”-strategi, säger Peter Falck, CEO på DdD Retail.


Chat with us x