DdD IT system för detaljhandeln

Kassasystem och Back Office

För separata butiker eller andra företag som behöver ett komplett Back Office-system rekommenderar vi att ni tittar både på våra DdD POS- och Back Office-lösningar. DdD-systemet för detaljhandeln, som inkluderar den mest användarvänliga POS-lösningen och en komplett Back Office-version med lagerstyrning liksom realtidsrapportering och möjlighet till integration av exempelvis webbutik och affärssystem, ger dig ett professionellt försäljningsverktyg liksom även supermodern lagerstyrning.

DdD POS

DdD POS är ett molnbaserat, professionellt men ändå användarvänligt kassasystem som innehåller alla relevanta funktioner som behövs inom modedetaljhandeln, exempelvis:

  • * Möjlighet att göra justeringar på varje artikelrad under försäljningen ända fram till att betalning erhålls
  • * Hantering av pris- och reklamkampanjer
  • * Hantering av alla olika betalningssätt inklusive NFC
  • * Elektroniska presentkort
  • * Parkering av kvitto
  • * Alla kvitton sparas i molnet och är åtkomliga från alla kassasystem i gruppen
  • * Artiklar identifieras genom skanning av streckkod eller manuell sökning direkt i kassasystemet
  • * Ange orsakskoder för returer eller rabatter
  • * Vid förlorad prislapp med streckkod kan en ny prislapp skrivas ut direkt från kassasystemet

Andra fördelar

Mobilt kassasystem

Administrera var du än är

Full skalbarhet (lokalt och globalt)

100 % tillgänglig

Fungerar offline

Integration till allt

Kompatibel med all maskinvara

Kompatibel med alla webbläsare och operativsystem

DdD Back Office

DdD Back Office kommer att vara hörnstenen i ditt butiksdatasystem. En flexibel, molnbaserad lösning som ger dig tillgång till all din data när som helst och var som helst. Se dina inventeringsdata, tillgång till och ändra din butiksinformation såväl som dina dagliga rapporter.

Tillgängliga 24/7
Vi strävar efter att vara tillgängliga 24/7 för att alltid kunna hjälpa dig i din affärsverksamhet.

Molnbaserad applikation
Eftersom DdD Back Office är en molnbaserad applikation är dina data alltid tillgängliga och säkra. Säkerhetskopiering görs automatiskt. Du får realtidsdata och din programvara är alltid senaste versionen eftersom uppdateringar görs automatiskt.

Förberedd för integration
Integration till DdD Back Office är tillgängligt via det inbyggda öppna API och du har därför full frihet att välja vilka andra lösningar du vill skapa integrationer med. Du kan till exempel integrera lösningen till din webbutik för att få tillgång till lagersiffror i realtid och/eller affärssystem för enkel affärsstyrning.

Globaliserad och lokaliserad
Back Office har stöd för alla världens språk och kulturer. Detta gör att detaljhandlare världen över kan använda systemet på sitt eget språk. DdD Back Office är en global applikation anpassad efter lokala behov.

Andra fördelar

Varumottagning (manuell/EDI)

Varugruppshantering

Leverantörshantering

Enkelt att uppdatera/ändra/skapa nya artikelrader

Lageruppslag i andra butiker

Lageruppslag i andra butiker

Överföring av varor mellan butiker

Nyckeltalsstatistik. T.ex. omsättning, bruttoförtjänst, nettoförtjänst…

Fördefinierade eller användardefinierade rapporter

Vill du veta mer om DdD Retail System

Ring oss (0) 8 20 07 10 eller skicka in dina kontaktuppgifter


Chat with us x