EDI

Electronic Data Interchange

call to action icon

Hej! Jag kan hjälpa dig att hitta den perfekta POS kassasystemslösningen för just dig och din verksamhet.

Elektroniskt datautbyte

EDI eller elektroniskt datautbyte med leverantörer kan visa sig vara av avgörande betydelse för verksamhetens resultat – inte minst inom detaljhandeln.

I DdD erbjuder vi också våra kunder möjlighet till EDI. Vi samarbetar idag med Pranke som har över 20 års erfarenhet av elektroniskt datautbyte inom textilbranschen.

I samarbete med Pranke ser vi till att EDI installeras och implementeras i DdD-lösningen. En service som innefattar allt från hosting av eBiss-omvandlarprogramvara till hantering av de dagliga EDI-transaktionerna.

Dokumenttyper

Typiska datadokumenttyper som överförs via EDI till modebranschens handelspartners/leverantörer är order, orderbekräftelser, fakturor samt varu- och priskataloger. Om man vill kan man också få överfört lager- och försäljningsdata.

Om leverantören stödjer EDI kan varorna läggas in i lagersystemet direkt vid mottagningen, och prissättning och prismärkning kan göras redan hos leverantören så att varorna kan läggas direkt på hyllan i butiken utan att man ska in i lagersystemet först.

Läs merLäs mindre

Typiska moduler innefattar

  • eBiss server och service check (automatiserad eller manuell)
  • EDI hotline (DdD support)
  • Informations- och felmeddelanden. Normalt dagligen inklusive dokumentation
  • EDI-partner installation och hantering av områden
  • Spårning och övervakning av EDI-meddelanden
  • Kontinuerlig processoptimering utifrån dokumentation från ovanstående moduler
  • EDI-meddelandeöverföring oavsett tredje parts system (t.ex. mejl, AS2, X400 FTP)

 

Andra fördelar

EDI minimerar administrationstiden och risken för fel eftersom data överförs automatiskt utan att manuell inmatning krävs.

Eftersom EDI minimerar arbetsinsatsen och tiden som krävs för administrativa uppgifter såsom arkivering, kopiering, mottagning och sändning av mejl, kan dina anställda istället ägna mer tid åt försäljning och kundservice.

Användning av EDI ger ökad kontroll över lager, produktion och inköp. För standardvaror kan du välja att acceptera automatiska orderbekräftelser med lämpliga tidsintervall eller, om din leverantör har tillgång till dina lager- och försäljningssiffror, skicka ut orderbekräftelser automatiskt för utvalda varor när lagerbalansen har sjunkit till en definierad nivå.

Sist men inte minst bidrar EDI till bättre informationsflöde och snabbare rapportering till alla involverade parter på alla nivåer i din verksamhet– och självklart även till dina EDI-partners.

I det långa loppet kan överföring av data via EDI vara början på ett långt samarbete mellan butik och leverantör. Leverantören garanterar ett konstant och anpassat flöde av varor- medan de data som leverantören mottar från butiken bidrar med värdefull information till produktionsplaneringen.

Du kommer snart att märka att överföringen av data via EDI bidrar till minskade administrationskostnader och högre lageromsättning. Andra fördelar vid användning av EDI är ett optimerat sortiment och minskning av lagret utan risk för att standardvaror/storlekar blir utsålda, frigörande av personal som istället kan betjäna kunder och bidra till ökad kundlojalitet samt ökade konkurrensfördelar vilket leder till ökad avkastning.

Och resultatet? En förbättring av kassaflödet, likviditeten och bruttovinsten.

Läs merLäs mindre

Vill du veta mer om dina möjligheter med EDI?

Ring til oss på 08 200710 eller skicka in dina kontaktuppgifterChat with us x