EDI

Electronic Data Interchange

call to action icon

Hej! Jag kan hjälpa dig att hitta den perfekta POS kassasystemslösningen för just dig och din verksamhet.

Elektronisk datautbyte

EDI eller elektroniskt datautbyte med leverantörer kan visa sig vara av avgörande betydelse för verksamhetens resultat – inte minst inom detaljhandeln.

I DdD erbjuder vi också våra kunder möjlighet till EDI. Vi samarbetar idag med Pranke som har över 20 års erfarenhet av eletroniskt datautbyte inom textilbranschen

I samarbete med Pranke ser vi till att EDI installeras och implementeras i DdD-lösningen. En service som innefattar allt från hosting av eBiss-konverterar-mjukvara till hantering av de dagliga EDI-överföringarna.

Dokumenttyper

Typiska datadokumenttyper som överförs via EDI till modebranschens handelspartners/leverantörer är ordrar, orderbekräftelser, faktorur och varu- och priskataloger. Om man vill kan man också få överfört lager- och försäljningsdata..

Om leverantören stödjer EDI kan varorna vid leverering läggas in direkt i lagersystemet, och prissättning och prismärkning kan göras redan hos leverantören så att varorna kan läggas direkt på hyllan i butiken.

Read moreCollapse

Typiska moduler innefattar

  • eBiss server och service check (automatiserat eller manuellt)
  • EDI hotline (DdD support)
  • Informations- och felmeddelanden. Normalt på daglig basis inklusive dokumentation
  • EDI-partner-setup och styrning av lokationer
  • Spårning och övervakning av EDI-meddelanden
  • Kontinuerlig processoptimering utifrån dokumentation från ovanstående moduler
  • Överföring av EDI-meddelanden oavsett system från tredje part (t.ex. mejl, AS2, X400 FTP)

 

Andra fördelar

EDI minimerar administrationstiden och risken för fel eftersom data överförs automatiskt utan att manuell inmatning krävs.

Eftersom EDI minimerar arbetsinsatsen och tiden som krävs för administrativa uppgifter som arkivering, kopiering, mottagande och skickande av mejl kan dina medarbetare istället ägna mer tid åt försäljning och kundbetjäning.

Användning av EDI ger ökad kontroll över lagerhållning, produktion och inköp. För standardvaror kan du välja att acceptera automatiska orderbekräftelser vid lämpliga tidsintervall eller, om din leverantör har tillgång till dina lager- och försäljningssiffror, låta skicka ut orderbekräftelser automatiskt för utvalda varor när lagersaldot har sjunkit till en definierad nivå.

Sist men inte minst bidrar EDI till bättre information och snabbare rapportering till alla berörda parter på alla nivåer i ditt företag – och självklart även till dina EDI-partners.

I det långa loppet kan överföring av data via EDI vara början till ett långt partnerskap mellan butik och leverantör. Leverantören säkerställer ett konstant varuflöde i anpassad mängd, medan de data som leverantören får från butiken bidrar med värdefull information vid dennes planering av produktionen.

Du kommer snart att märka att överföringen av data via EDI bidrar till minskade administrationskostnader och högre lageromsättning. Andra fördelar vid användning av EDI är ett optimerat sortiment och minskning av lagret utan risk för att standardvaror/storlekar blir utsålda, frigörande av personal som istället kan betjäna kunder och bidra till ökad kundlojalitet samt ökade konkurrensfördelar vilket leder till ökad avkastning.

Och resultatet? En förbättring av kassaflödet, likviditeten och bruttovinsten.

Read moreCollapse

Vill du veta mer om dina möjligheter med EDI?

Ring os (0) 8 20 07 10 eller skicka in dina kontaktuppgifterChat with us x