OMNICHANNEL

Öppet API säkerställer enkel integration

Vi vet att ett välfungerande kassasystem är av yttersta vikt för er som driver modebutik. And to have this you need your different sales channels and retail IT systems to talk together. Otherwise you will not be able to implement an Omnichannel strategy and this you need if you want to meet your digital savvy customers.

Omnichannel är här för att stanna.

Omnichannel handlar om en hög grad av koordinering, om att sätta kunden i centrum och om att leverera innehåll som är relevant för er. Vid användning av olika försäljningskanaler är det viktigt att integrera och analysera data i syfte att optimera nyttan och för att ge kunderna transparens.

På samma sätt som det är relevant för att lägga fokus på försäljningskanalerna och den information du ger kunderna, så är det också viktigt att eliminera silotänkande mellan försäljningskanalerna. För att kunna fungera i en omnichannel-miljö är det viktigt att se till att data samlas in och bearbetas.

Försäljningskanaler

Återförsäljare har ofta mer än en försäljningskanal. Och utöver att ha en fysisk butik är det även viktigt att finnas online – men de olika försäljningskanalerna måste integreras. Annars kommer du inte att dra full nytta av de olika kanalerna. I värsta fall kan det resultera i ett bakslag om du inte är förberedd och har olika försäljningskanaler som kan ”smälta” samman.

Kunderna förväntar sig att de ska ha exakt samma möjligheter oavsett om de besöker din webbutik eller din fysiska butik. De vill ha pristransparens men även samma information om varan oavsett vilken kanal de använder och – sist men inte minst – vill de även ha friheten att välja leveranssätt för varan.

För att lyckas med detta kommer lagerstyrning bli en central funktion. Kontroll över lagret ger dina kunder direkt kunskap om lagret oavsett vilken kanal de använder. Lägg till Click and Collect så har du ett bra försprång i din omnichannel-strategi.

Data

I en så konkurrensinriktad bransch som modedetaljhandeln förlitar du dig på siffror och information för att bedriva verksamheten. Det räcker inte bara med att veta exakt hur läget är för lagret, lika viktigt är det att känna dina kunder.

I den dagliga butiksdriften samlar du in mycket information som försäljningssiffror, förtjänst, kund- och marknadsdata. Och för att du ska kunna bearbeta alla dessa data måste de först ha samlats in via integrationer mellan dina IT-system. Den idealiska lösningen är en app som ger dig åtkomst till och möjlighet att administrera hela verksamheten.

På DdD strävar vi efter att göra din företagsadministration så enkel och flexibel som möjligt. Vi integrerar via API, csv eller EDI till alla andra IT-system från tredje part. Vi har redan ett antal integrationer redo och via DdD API kan vi skapa en enkel och säker tvåvägskommunikation mellan olika IT-lösningar som webbutik, kundklubbsapplikation, rapporteringsapp och ERP-system. Med detta i åtanke har du en mycket bra grund att utgå från när du planerar din omnichannel-strategi med fokus på att optimera e-handeln och leveranskedjan.

Andra fördelar med att länka ihop olika IT-system är enklare administration och minskad risk till exempel vid varuregistrering vid ankomst.

Några av våra integrationspartner

Kan vi hjälpa dig att komma igång med din detaljhandel omnichannel strategi?

Ring oss (0) 8 20 07 10 eller skicka in dina kontaktuppgifter


Chat with us x