Våra partners

Vi har ett nära samarbete med flera partners som sysslar med program för detaljhandeln.

Gemensamt för samtliga partners är en API-integration till DdD-systemet för detaljhandeln. Alla kompletterar de DdD-systemet så att det ska passa dina behov optimalt oavsett storleken på din detaljhandelsverksamhet.


Chat with us x