Skalbarhet

Från en till många

Oavsett om du äger en enskild butik eller representerar en medelstor eller stor kedja är den bästa POS-lösningen ett skalbart system. Det vill säga om kostnader, utbildning och installationstid spelar roll i långa loppet.
Vid val av POS-system – se till att välja ett som kan växa med verksamheten.

DdD POS-systemet är skalbart i alla avseenden

  • Från 1 till obegränsat antal kassasystem inom samma konto
  • Flerspråkigt
  • Öppet API
  • Molnbaserad databehandling

Detta innebär att inom samma konto har du möjlighet att utöka antalet kassasystem samtidigt som du behåller samma system centralt. Du kan också välja att köra lagerstyrningen som ett eller flera lager.

Skalbarheten kan vara såväl lokal som global. Systemet kan anpassas till alla språk och kulturer. Det är möjligt att välja språk för hela systemet och att ha individuella språkinställningar i kassasystemet om det finns säljare av olika nationaliteter i butiken.

Ett inbyggt öppet API gör det möjligt att skala upp POS-lösningen med integration till webbutik, lojalitetsprogram, affärssystem och andra IT-system som ni kan tänkas vilja använda er av.

För en omnichannel-strategi är det viktigt att kunna betjäna kunderna på samma sätt oavsett försäljningskanal. Kunder förväntar sig samma service och informationsnivå oavsett om de besöker din webbutik, fysiska butik eller dina eventuella försäljningskanaler via sociala medier. Integrationen mellan system är av yttersta vikt för att kunna göra detta.

Alla data i DdD-systemet finns i molnet. Detta ger dig många fördelar när du skalar upp ditt detaljhandelssystem. Det innebär inte bara en kostnadsbesparing eftersom du slipper installera och underhålla en lokal server. Programuppdateringar implementeras också automatiskt och du har åtkomst till alla dina data när och var som helst.

Behöver du mer information om skalbara POS-system?

Ring oss (0) 20 07 10 eller skicka in dina kontaktuppgifter


Chat with us x